Informacije o varstvu podatkov pri marketingu

Informacije o varstvu osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pri marketingu

V teh informacijah o varstvu osebnih podatkov vam posredujemo obvezne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. Pri tej obdelavi ravnamo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR).

Kdo je odgovoren za obdelavo osebnih podatkov?

Te informacije veljajo za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki jo izva-ja družba Xella porobeton SI d.o.o. (upravljalec) ali ki se izvaja v imenu upravljalca.

Upravljalec, odgovoren za obdelavo osebnih podatkov, je:

Xella porobeton SI, d.o.o.
podjetje za proizvodnjo gradbenega materiala

ID št. Za DDV: SI41113063
Matična št.: 5033152

Naslov: Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, Slovenija
Telefon: + 386 (0)3 56 60 300
Fax.: + 386 (0)3 56 71 202
Internet: https://www.ytong.si/
E-pošta: info.si@xella.com

Kontakt za varstvo podatkov:
Kontaktni telefon: +386 (0)3 56 60 310
Kontaktni e-poštni naslov: varstvopodatkov@xella.com

Vsaka uporaba izrazov “mi” ali “nas” v teh informacijah o varstvu podatkov se nanaša na pravkar omenjeno podjetje.

Katere podatke obdelujemo?

Radi bi vas obveščali o naših izdelkih, storitvah, ponudbah in promocijskih akcijah. V ta namen vam omogočamo izbiro med različnimi kontaktnimi kanali, prek katerih nam lahko posredujete vašo privolitev.

Glede na vašo izbiro enega ali več kontaktnih kanalov bomo obdelali potrebne podatke, ki jih boste navedli v kontaktnem obrazcu, tj. vsaj vaše ime in priimek ter podatke o kontaktnem kanalu (navadna pošta, e-pošta, telefon, SMS), ki ga boste iz-brali.

Informacije po pošti / e-pošti
Če zaprosite za posredovanje informativnega gradiva, bomo obdelali podatke, ki jih boste vpisali v kontaktni obrazec, tj. vsaj vaše ime in priimek ter podatke o kon-taktnem kanalu, ki ga boste izbrali (poštni naslov in/ali e-naslov), da bomo lahko izvedli enkratno pošiljanje zahtevanega gradiva.

Telefonsko posvetovanje
Če zaprosite za telefonsko posvetovanje, bomo obdelali podatke, ki jih boste vpisali v kontaktni obrazec, tj. vsaj vaše ime in priimek ter vašo telefonsko številko, da bomo lahko izvedli želeno telefonsko posvetovanje.

Osebno posvetovanje
Če zaprosite za osebno posvetovanje, bomo obdelali podatke, ki jih boste vpisali v kontaktni obrazec, tj. vsaj vaše ime in priimek ter vašo telefonsko številko in/ali e-naslov, da vas bomo lahko kontaktirali in se dogovorili za termin osebnega posveto-vanja.

E-novice
Če se registrirate za prejemanje naših e-novic, bomo obdelali podatke, ki jih boste vpisali v kontaktni obrazec, tj. vsaj vaše ime in priimek ter vaš e-naslov, da vam bomo lahko poslali naše e-novice.
Druge informacije, ki jih vpišete v kontaktni obrazec (npr. informacije o vaših aktivnostih in interesnih področjih), bomo uporabili za posredovanje vsebin, skladnih z vašimi interesi. Prav tako analiziramo vse podatke, generirane med pošiljanjem in prejemanjem teh e-sporočil (stopnja odpošiljanja, stopnja odpiranja, stopnja klikanja, stopnja konverzije, stopnja odjavljanja, stopnja blokiranja), da bi analizirali uspešnost in uporabo teh e-sporočil. Poleg tega ocenjujemo podatke, ki se generirajo med vašim dostopom do teh e-sporočil in njihovo uporabo (čas odprtosti, kliknjene hiperpovezave, naloženi dokumenti), da bi vam lahko v prihodnje posredovali e-novice z vsebino, ki bo čim bolj prilagojena vašim interesom in potrebam.

Osnovni kontaktni obrazec
Če imate kakšen dvom ali vprašanje in ste nas o tem obvestili prek splošnega kon-taktnega obrazca, bomo obdelali podatke v kontaktnem obrazcu, vsaj naslov elektronske pošte, da vam zagotovimo odgovor na vaše vprašanje.

Pravna podlaga

Te osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja in v skladu s točko a) 1.odstavka 6.člena GDPR, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete; vendar preklic ne velja za nazaj; preklic opravite po navadni pošti, faksu, e-pošti ob upoštevanju kontaktnih podatkov, navedenih na prvi strani te informacije o varstvu osebnih podatkov.

Ali sem dolžan posredovati osebne podatke? Ali lahko prekličem svojo privolitev?

Vaša privolitev in izbira vašega kontaktnega kanala sta opravljeni popolnoma prostovoljno. To pomeni, da niste dolžni posredovati osebnih podatkov. Podatke v poljih kontaktnega obrazca, ki so označeni kot obvezni, potrebujemo, da vam lahko pošljemo informacije prek želenega kontaktnega kanala.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov?

Vašega e-naslova ali drugih kontaktnih podatkov ne bomo nikoli prodali tretjim strankam. Podatki bodo posredovani samo v primeru, da bo to potrebno zaradi pošiljanja naših informacij, naslovljenih na vas. V tem kontekstu lahko vključimo tudi zunanje ponudnike storitev in druga podjetja v skupini, pri čemer upoštevamo veljavne zakonske uredbe.
Pri pripravi in pošiljanju naših informacij, naslovljenih na vas, bomo vaše informacije izmenjevali zgolj z naslednjimi kategorijami prejemnikov:

 • ponudniki storitev znotraj naše skupine podjetij (npr. za izvajanje statistične analize in tehnično vzdrževanje naših sistemov);
 • zunanjimi ponudniki storitev, ki na podlagi ločenih dogovorov z nami izvajajo storitve, kot so zbiranje vaših podatkov, gostiteljstvo naših spletnih strani, vzdrževanje našega klicnega centra, pošiljanje e-sporočil ali pisnih informacij oziroma osebno svetovanje;
 • zasebni ali javni organi v obsegu, v katerem smo jim dolžni posredovati vaše osebne podatke na podlagi zakonske obveznosti, ki jo moramo spoštovati.

Ali uporabljamo avtomatsko sprejemanje odločitev?

Med našimi aktivnostmi direktnega marketinga ne uporabljamo avtomatskega sprejemanja odločitev (vključno s profiliranjem) v skladu s pomenom 22. člena GDPR-ja. Če bomo takšne postopke uporabili v prihodnosti, bomo o tem ločeno obvestili posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

Ali so podatki posredovani v države izven EU-ja / EGP-ja?

Osebni podatki se obdelujejo samo v Evropski uniji ali Evropskem gospodarskem prostoru; osebnih podatkov ne posredujemo v druge države.

Kako dolgo so shranjeni vaši podatki?

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani. Osebne podatke hranimo, dokler imamo zakoniti interes, v skladu z zakonsko obveznostjo in dokler ne prevlada interes posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki za odstop od njihove nadaljnje obdelave. Osnovni podatki in dodatni podatki, zbrani v času trajanja poslovnega odnosa, se hranijo do njegovega prenehanja.

Osebne podatke izbrišemo takoj, ko njihovo nadaljnje shranjevanje ni več potrebno in je izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani, oziroma njihovo nadaljnje shranjevanje ni drugače zakonsko dovoljeno.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma ji pripisati vam.

Katere pravice imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki?

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

a) da od nas kadarkoli zahtevate:

 • potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
 • dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
 • eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih za-htevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
 • popravek netočnih osebnih podatkov;
 • omejitev obdelave, kadar:
  • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpo-stavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
 • izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
 • prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja;

b) pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če me-nite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši GDPR.

Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko na-slovite v pisni obliki na katerikoli kontakt, ki je naveden pod Upravljalec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, mo-ramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Pravne informacije

Določbe te informacije dopolnjujejo in ne razveljavljajo določb zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. V primeru neskladja med določbami te informacije in določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov veljajo določbe zakonodaje.
Xella porobeton SI d.o.o. lahko kadarkoli spremeni te informacije. S spremembami se lahko seznanite na spletnem naslovu www.ytong.si/601.php .

Kisovec, 25. 5. 2018