Izvedba toplotne izolacije zunanjih zidov na notranji strani

timeline_pre_loader

Priprava podlage

Podlaga mora biti primerna za lepljenje, to pomeni suha in čista brez kakršnihkoli ostankov, ki preprečujejo zlepljenje. Podlago morate očistiti ter odstraniti ostanke betona, malte itd. Pri velikih neravninah morate nanesti izravnalno plast apneno-cementnega ometa. Po potrebi lahko nanesete prednamaz, ki omogoča učinkovitejše lepljenje.

Priprava lahke lepilne malte

V vedru zamešate primerno količino lepilne malte, kot je navedeno v navodilih na vreči. Uporabna je do dve uri po pripravi.

Priprava lahke lepilne malte

Pri sveže ometanih podlagah morate upoštevati predpisani čas sušenja ometa. Ko je površina suha, lahko pričnete z vgradnjo Multiporja.

Lepljenje plošč

Za lepljenje toplotno-izolacijskih plošč Multipor na podlago uporabite lahko lepilno malto. Multipor lahko lepilno malto nanesite z nazobčano gladilko za nanos Multipor lahke lepilne malte po celotni površini Multipor toplotno-izolacijske plošče. Debelina nanosa Multipor lahke lepilne malte mora biti približno 8 mm (odvisno od ravnosti površine). Stranske stike toplotno-izolacijskih plošč ne lepite. Toplotno-izolacijsko ploščo Multipor z nanešenim lepilom namestite na zidno površino, dobro pritisnite in jo rahlo »zapeljite« – potisnite po površini stene do druge plošče. Tako dosežete dober oprijem plošč s podlago, brez zračnih žepov, kar je pri tej izvedbi ključno.

Poraba: 4 kg Multipor lahke lepilne malte na m2, odvisno od podlage.

Zaključna obdelava zidu, obloženega z Multipor ploščami

Površino Multipor mineralnih toplotno-izolacijskih plošč obdelate zelo enostavno:

  • z nazobčano gladilko nanesite Multipor lahko lepilno malto,
  • v sloj malte vtisnete armirno mrežico,
  • z gladkim delom gladilke dodate še en sloj Multipor lahke lepilne malte debeline 2-3 mm,
  • izravnano površino obdelajte s fino izravnalno maso ter notranjo zidno barvo. Pri tem upoštevajte navodila proizvajalca. Priporočamo silikatne in apnene materiale.
  • Na delih stene, kjer so položene keramične ploščice, je Multipor plošče potrebno sidrati in sicer čez mrežico. Potrebno je upoštevati težo keramične obloge, katera ne sme biti več od 25 kg/m2, vključno z lepilom.