Informacije o varstvu podatkov naših poslovnih partnerjev

Informacije o varstvu podatkov za poslovne partnerje

1. Upravljavec

V skupini Xella skrbimo za varstvo vaših podatkov in za zakonske obveznosti, ki varujejo te podatke. Zakonske določbe zahtevajo popolno preglednost pri obdelavi osebnih podatkov. Šele ko vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, menite, da je obdelava podatkov pregledna in utemeljena, se lahko obravnava, da ste zadostno obveščeni o cilju, namenu in obsegu obdelave podatkov.

Organ, odgovoren za obdelavo podatkov, tj. »upravljavec« v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in drugih veljavnih predpisov o varstvu podatkov, je

Xella porobeton SI, d.o.o.
podjetje za proizvodnjo gradbenega materiala

Naslov: Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, Slovenija
ID št. Za DDV: SI41113063
Matična št.: 5033152

Telefon: + 386 (0)3 56 60 300
Fax.: + 386 (0)3 56 71 202
Internet: https://www.xella.si/
E-pošta: info.si@xella.com

(Če se drugo podjetje v skupini Xella sklicuje ali zanaša na te informacije o varstvu podatkov, je to podjetje upravljavec v smislu GDPR. V tem primeru informacije iz tega dokumenta veljajo za zadevno podjetje v enakem obsegu.)

– v nadaljevanju »upravljavec« ali »mi« –

Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov lahko pišete na naslov

Kontakt za varstvo podatkov:
Kontaktni telefon: +386 (0)3 56 60 310
Kontaktni e-poštni naslov: varstvopodatkov@xella.com

2. Opredelitev pojmov

2.1 Skladno z GDPR

V tej Izjavi o varstvu podatkov uporabljamo izraze in pravno besedilo, uporabljeno v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Opredelitve pojmov (4. člen GDPR) lahko najdete na spletni strani https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2.

2. Kategorije podatkov

Kjer se sklicujemo na kategorije podatkov, ki jih obdelujemo, se obravnava, kot da te med drugim vključujejo naslednje podatke: glavne podatke (npr. ime, naslov, datum rojstva), kontaktne podatke (npr. e-poštni naslov, telefonske številke, podatki v sistemih za pošiljanje sporočil), podatke o vsebini (npr. vnosi besedil, fotografije, videoposnetki, vsebina dokumentov/ datotek), podatke o pogodbi (npr. zadeva, pogoji, kategorije strank), podatke o plačilih (npr. bančni podatki, zgodovina plačil, uporaba drugih ponudnikov plačilnih storitev) ter podatke o povezavi (npr. podatki o napravi, IP-naslovi, URL posrednika).

2.3. Poslovni partnerji

V tej Izjavi o varstvu podatkov »poslovni partner« pomeni tista podjetja, organe in osebe, s katerimi nismo sklenili pogodb za dobavo naših izdelkov ali zagotavljanje naših storitev, vseeno pa imamo z njimi poslovne stike, npr. posredujemo informacije o naših izdelkih in storitvah – redno ali v posameznih primerih. To so med drugim javna ali zasebna gradbena podjetja, lastniki gradbenih podjetij, projektanti in investitorji, arhitekti in gradbeni inženirji, obrtniki in strokovnjaki, ki so vključeni v projekte, ki so na določen način povezani s področjem našega poslovanja.

3. Informacije o obdelavi podatkov

Osebne podatke obdelujemo le, če to dovoljuje zakon, in v obsegu, ki ga dovoljuje zakon. Osebne podatke posredujemo tretjim osebam le v spodaj opisanih primerih. Osebne podatke varujejo ustrezni tehnični in organizacijski ukrepi (npr. psevdonimizacija, šifriranje).

Če shranjevanje ali prenos osebnih podatkov tretjim osebam (zlasti organom pregona) ni zakonsko predpisan, sprejmemo odločitev glede na dane okoliščine posameznega primera, katere osebne podatke obdelujemo in kako dolgo in v kakšnem obsegu jih lahko občasno razkrijemo drugim osebam.

Namen obdelave podatkov: Podatke obdelujemo za zaščito vašega zakonitega interesa pri predstavljanju našega podjetja, zagotavljanju informacij o naših izdelkih in storitvah, promocijski prodaji in ko vas povabimo, da z nami komunicirate o morebitnih prihodnjih poslovnih odnosih v zvezi z našimi izdelki in storitvami.
Pravna podlaga: 6. člen, ods. 1 f) GDPR (ali če ste podali soglasje za obdelavo, 6. člen, ods. 1 a) GDPR)
Kategorije podatkov: glavni podatki, kontaktni podatki, podatki o vsebini (kar med drugim vključuje opise projektov, javno poročanje)
Izvor podatkov, ki niso pridobljeni od vas: poslovni partnerji (npr. projektanti, arhitekti), javni viri
P
rejemnik podatkov: Podatki se lahko občasno posredujejo povezanim podjetjem znotraj skupine Xella, ponudnikom storitev (npr. oglaševalske agencije)
Predvideno posredovanje tretjim državam: Podatkov ne nameravamo posredovati tretjim državam.

4. Trajanje shranjevanja

Osebni podatki bodo izbrisani takoj, ko je namen obdelave izpolnjen ali je potekel ali ko je potekel kateri koli zahtevani rok hrambe, razen če je treba nadaljevati shranjevanje podatkov za namen sklenitve ali izvajanja pogodbe.

5. Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov za takšne odločite skladno s prvim in četrtim odstavkom 22. člena GDPR se ne izvaja.

6. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Vi, kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do dostopa/pravice do informacij skladno s 15. členom GDPR, pravico do popravka skladno s 16. členom GDPR, pravico do izbrisa skladno s 17. členom GDPR, pravico do omejitve obdelave skladno z 18. členom GDPR in pravico do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom GDPR. Pravico imate vložiti pritožbo pri nadzornem organu (77. člen GDPR).

7. Obveznosti upravljavca za obveščanje

Vsem prejemnikom, ki smo jim razkrili vaše osebne podatke, posredujemo obvestilo o kakršnem koli popravku ali izbrisu vaših osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave, ki jo izvedemo skladno s 16. členom, prvim odstavkom 17. člena in 18. členom GDPR, razen če to ni mogoče ali zahteva nesorazmeren napor. O teh prejemnikih vas bomo obvestili, če od nas zahtevate, da to storimo.

8. Obveznost posredovanja osebnih podatkov

Svoje osebne podatke ste nam dolžni posredovati samo, če ste se k temu zavezali s pogodbo. V vseh drugih primerih ne boste v slabšem položaju, če svojih podatkov ne boste posredovali.

9. Pravica do ugovora in umika soglasja

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na točki e) ali f) prvega odstavka 6. člena GDPR. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja.

Skladno s prvim stavkom tretjega odstavka 7. člena GDPR imate pravico, da kadar koli prekličete vsakršno soglasje, ki ste nam ga dali. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi vaše privolitve pred njenim preklicem. To pomeni, da umik soglasja velja le za obdelavo, katere izvedba je predvidena za obdobje po umiku soglasja. Soglasje lahko umaknete z neuradnim obvestilom, poslanim po fizični ali elektronski pošti. Če ugovarjate obdelavi, vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če imamo za to drugačno dovoljenje (zakonsko podlago). Če svoje soglasje prekličete in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, ki upravičuje obdelavo vaših osebnih podatkov, smo dolžni skladno s točko b) prvega odstavka 17. člena GDPR na vašo zahtevo brez nepotrebnega odlašanja (»takoj«) izbrisati vaše osebne podatke.

Obdelavi vaših podatkov lahko ugovarjate in/ali umaknete svoje soglasje z neuradnim obvestilom, ki ga pošljete na naslov:

Xella porobeton SI, d.o.o.
podjetje za proizvodnjo gradbenega materiala

Naslov: Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec, Slovenija
Kontaktni e-poštni naslov: varstvopodatkov@xella.com

(Če se drugo podjetje v skupini Xella sklicuje ali zanaša na te informacije o varstvu podatkov, je to podjetje upravljavec v smislu GDPR. V tem primeru je treba obvestilo poslati zadevnemu podjetju.)

10. Obdelava podatkov na dogodkih

Prijava in organizacija dogodkov
Namen obdelave: prijava naših dogodkov; organizacija naših dogodkov; zagotavljanje varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.
Pravna podlaga: Točka b), f) prvega stavka prvega odstavka 6. člena GDPR.
Kategorije podatkov: glavni podatki, kontaktni podatki, podatki o pogodbi, če je to primerno, podatki o vsebini, če je to primerno, podatki o uporabi, če je to primerno, podatki o povezavi, če je to primerno.
Prejemnik podatkov: Odvisno od dogodka ponudniki storitev IT, če je to primerno, lokalni organizatorji dogodka na kraju samem, organi, povezana podjetja v skupini Xella.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Odvisno od dogodka, če je v posameznih primerih na voljo prek spleta (na podlagi sklepov o ustreznosti v skladu s 45. členom GDPR, standardnih določil o varstvu podatkov v skladu s točko c) drugega odstavka 46. člena GDPR)
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

Snemanje udeležencev na dogodkih
Namen obdelave: snemanje posameznih sekvenc dogodka ali celotnega dogodka s fotografijami in/ali videoposnetki za namene trženja in/ali usposabljanja.
Pravna podlaga: točke a), b), f) prvega stavka prvega odstavka 6. člena GDPR.
Kategorije podatkov: podatki o vsebini, glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, če je to primerno.
Prejemnik podatkov: Odvisno od dogodka ponudnik storitev IT, če je to primerno, lokalni organizatorji na kraju samem, organi, povezana podjetja v skupini Xella.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Odvisno od dogodka, v posameznih primerih tudi prek spleta (na podlagi sklepov o ustreznosti v skladu s 45. členom GDPR, standardnih določil o varstvu podatkov v skladu s točko c) drugega odstavka 46. člena GDPR)
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne

Snemanje govornikov na dogodkih
Namen obdelave: snemanje govorov govornikov v obliki fotografij in/ali videoposnetkov za namene trženja in/ali usposabljanja.
Pravna podlaga: točki a), f) prvega stavka prvega odstavka 6. člena GDPR.
Kategorije podatkov: podatki o vsebini, glavni podatki, če je to primerno, kontaktni podatki, če je to primerno.
Prejemnik podatkov: Odvisno od dogodka ponudnik storitev IT, če je to primerno, lokalni organizatorji na kraju samem, organi, povezana podjetja v skupini Xella.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Odvisno od dogodka, v posameznih primerih tudi prek spleta (na podlagi sklepov o ustreznosti v skladu s 45. členom GDPR, standardnih določil o varstvu podatkov v skladu s točko c) drugega odstavka 46. člena GDPR)
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne.

11. Obdelava podatkov za fotografije in videoposnetke

Snemanje in uporaba fotografij in videoposnetkov (vključno z zvokom)
Namen obdelave: odvisno od zadevnih fotografij in/ali videoposnetkov, notranja in/ali zunanja dokumentacija dejavnosti odgovorne stranke; predstavitev dogodka, če je to primerno; uporaba fotografij in/ali videoposnetkov za oglaševanje, pretočno predvajanje, trženje in stike z javnostjo, vključno z notranjimi in zunanjimi objavami na internetu, intranetu, družbenih medijih ali v tiskanih publikacijah.
Pravna podlaga: točke a), b), f) prvega stavka prvega odstavka 6. člena GDPR; točka a) drugega odstavka 9. člena GDPR
Kategorije podatkov: glavni podatki, podatki o vsebini
Prejemnik podatkov: Odvisno od fotografije in/ali videoposnetka, ponudnik storitev IT, družbeni mediji, fotografi/agencije, povezana podjetja v skupini Xella, če je to primerno.
Predvideno posredovanje tretjim državam: Mogoče glede na fotografijo in/ali videoposnetek (na podlagi sklepov o ustreznosti v skladu s 45. členom GDPR, standardnih določil o varstvu podatkov v skladu s točko c) drugega odstavka 46. člena GDPR, vašega soglasja v skladu s točko a) prvega stavka prvega odstavka 49. člena GDPR).
Ali na podlagi vašega soglasja shranjujemo ali beremo vaše osebne podatke na vaši končni napravi? Ne