Multipor notranja toplotna izolacija zunanjih sten in stropov

Rešitev za energetsko sanacijo starih stavb

Spoznajte edinstveno rešitev za energetsko sanacijo objektov, kjer iz različnih razlogov izvedba klasične toplotne izolacije fasade z zunanje strani ni mogoča.

Ohranite videz pročelja

V Sloveniji je še vedno veliko objektov starejšega datuma, ki niso toplotno izolirani. Taki objekti predstavljajo veliko breme za okolje, saj porabijo veliko energije za ogrevanje in hlajenje, običajno pa je tudi bivanje v takšnih stavbah precej neprijetno. V starejših stavbah se pogosteje pojavlja vlaga in plesen, kar ogroža tudi zdravje ljudi.

Izboljšajte udobje bivanja

Po namestitvi notranje izolacije se prostori veliko hitreje ogrejejo na primerno temperaturo, zato je njihova uporaba prijaznejša, izboljšani so bivalni pogoji, prijetna mikroklima in zrak pa vplivajo tudi na boljše počutje.

Multipor notranja izolacijaPrenova javnih zgradb – šole, cerkve, telovadnice

Za objekte s statusom kulturne dediščine veljajo določene smernice, ki ne dovoljujejo posegov v izgled ali spreminjanja pročelij stavb. Večino velja to za javne stavbe, ki imajo pomemben zgodovinski pomen, hkrati pa so še vedno v uporabi, zato so stroški za njihovo vzdrževanje lahko izredno visoki. Določene stavbe so lahko problematične tudi zaradi oblikovno zahtevno zasnovane fasade, kar predstavlja dodatno težavo pri načrtovanju optimalne izvedbe toplotne zaščite. Izvedba klasične toplotne sanacije ovoja na zunanji strani na takih stavbah pogosto ni mogoča, zato je rešitev z Multipor ploščami, ki jih lahko brez parne zapore namestimo na notranjo stran zidov prvovrstna rešitev.

Multipor na notranje stene namestimo brez dodatne podkonstrukcije in brez parne zapore (brez folije).

Multipor izolacija stropov

Toplotna izolacija stropov

Stropovi garaž, kleti ali podhodov, nad katerimi so predvideni bivalni ali drugi poslovni prostori, so lahko pomemben del toplotnega ovoja stavbe. Z izolacijo stropa v kleti ali garaži zagotovimo izboljšano klimo v zgornjh prostorih, hkrati pa z negorljivimi Multipor ploščami poskrbimo tudi za optimalno požarno varnost.

Izvedba toplotne izolacije stropov je enostavna, plošč ni potrebno sidrati, prav tako zaključna obdelava ni potrebna.

Dodatne informacije

Kaj boste pridobili z uporabo Multipor plošč za notranjo izolacijo?

  • ohranili boste izgled pročelja fasade, če je pod varstvom kulturne dediščine,
  • toplotno izolacijo boste lahko izvedli tudi v primeru tehničnih omejitev pri izvedbi običajne zunanje toplotne izolacije, zaradi npr. parcelnih meja, zahtevne fasade, omejenosti z ostalimi stavbami v bližini,
  • notranjost objekta se bo ogrela zelo hitro, kar je pomembno predvsem za cerkve, šole, vrtce in podobne stavbe,
  • povečalo se bo udobje bivanja in vrednost nepremičnine bo porasla.