Obnova spomeniško zaščitene stavbe – OŠ Cerklje ob Krki

Zgodovina OŠ Cerklje ob Krki sega vse do leta 1854, ko je v starem delu Cerkelj začela delovati prva šola enorazrednica. Pred 2. svetovno vojno je bil zgrajen stari del današnje šole, ki jo je takrat obiskovalo že več kot 500 učencev. Leta 1973 so prvič obnovili staro šolsko stavbo in zgradili novi del s telovadnico. Temeljito obnovo notranjih prostorov in fasade je šola, ki sedaj spada pod varstvo kulturne dediščine, izvedla leta 2017.
Za objekte s statusom kulturne dediščine veljajo določene smernice, ki ne dovoljujejo posegov v izgled ali spreminjanja pročelij stavb. Izvedba klasične toplotne sanacije ovoja na zunanji strani tako ni mogoča, so pa na voljo druge rešitve za energetsko prenovo. Ena takšnih je izvedba toplotne izolacije zunanjih sten z notranje strani s toplotno izolacijo Multipor, ki ne potrebuje parne zapore, zagotavlja pa velik prihranek pri stroških ogrevanja in poveča udobje bivanja s stabilno klimo v prostorih. Z uporabo Multipor toplotne izolacije, ki je čiste mineralne osnove, se izognemo tudi neželim pojavom plesni in vlage, ki so sicer značilni za starejše objekte. Pri izvedbi novega prizidka k osnovni šoli, v katerem so uredili nove sodobne učilnice, so za zagotavljanje odlične požarne varnosti uporabili tudi Ytong sistem za predelne stene.

Investitor: Občina Brežice
Arhitekt/projektant: Rok Žnidaršič
Aplikacija: Ytong sistem za predelne stene, Multipor ITICS